White Shoes

White Shoes
California, 2006

«back to portfolio                                                                                                next image»