Tin Roofs

Tin Roofs
Nevada, 1962

«back to portfolio                                                                                                next image»